Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2008, 286AMvB

Besluit van 5 juli 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene douanewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2008, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Douane en Verbruiksbelastingen, nr. DV/2008/493 M;

Gelet op artikel 12:4 van de wet van 3 april 2008, houdende Algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) (Stb. 111);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 3 april 2008, houdende Algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) (Stb. 111) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin