Besluit van 3 juli 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 27 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5551630/08/6;

Gelet op artikel LX van de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer treedt in werking met ingang van 1 september 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de vijftiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven