Besluit van 18 juni 2008, houdende inwerkingtreding van onderdelen van de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 juni 2008, nr. WJZ 8066662;

Gelet op artikelen 64 van de Handelsregisterwet 2007 en 54 van het Handelsregisterbesluit 2008;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van 1 juli 2008, met uitzondering van artikel 11, onderdeel a, artikel 12, onderdeel a, artikel 14, onderdeel a, en artikel 30 tot en met 32.

Artikel 2

Het Handelsregisterbesluit 2008 treedt in werking met ingang van 1 juli 2008, met uitzondering van artikel 45, tweede lid, onder a.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven