Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2008, 238AMvB

Besluit van 20 juni 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet samenhangende besluiten Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5548877/08/6;

Gelet op artikel II van de Wet samenhangende besluiten Awb;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet samenhangende besluiten Awb treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin