Besluit van 20 juni 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet samenhangende besluiten Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5548877/08/6;

Gelet op artikel II van de Wet samenhangende besluiten Awb;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet samenhangende besluiten Awb treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven