Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2007
Nr. 68

Gepubliceerd op 22 februari 2007Besluit van 31 januari 2007, houdende de vaststelling van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze minister van Financiën van 25 januari 2007, FM 2007-0145 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1. De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2007 worden uitgegeven ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter is:

  a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in een getande binnencirkel Onze Beeltenis met daaronder de waardeaanduiding «euro5», onderscheidenlijk «euro10» en het omschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», in een getande buitencirkel links het woord «ONZE» en rechts het woord «HUN», bovenin het initiaal logo van de ontwerper Martijn Engelbregt gevormd door de letters «EGBG» en onderin het jaartal 2007;

  stb-2007-68-1.gif

  b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in een getande binnencirkel een portret van Michiel de Ruyter met daaronder de waardeaanduiding «5euro», onderscheidenlijk «10euro» en het omschrift «MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER», in een getande buitencirkel bovenin het woord «PAREL» en onderin het woord «SCHRIK», links het jaartal 1607 en rechts het teken van de Muntmeester «

  stb-2007-68-2.gif

  » en het teken van de Munt «

  stb-2007-68-3.gif

  »;

  stb-2007-68-4.gif

  c. de woorden op voor- en keerzijde vormen samen de tekst «ONZE PAREL HUN SCHRIK»

 • 2. De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3. De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 januari 2007

Beatrix

De minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2007

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl