Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2007, 581AMvB

Besluit van 17 december 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel en het Waterschapsbesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 12 december 2007, nr. HDJZ/WAT/2007-1618, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XIV van de Wet modernisering waterschapsbestel en artikel 7.7 van het Waterschapsbesluit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet modernisering waterschapsbestel, met uitzondering van het in artikel I, onder D, opgenomen artikel 19 en het Waterschapsbesluit, met uitzondering van hoofdstuk 2, paragraaf 3, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de achtentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin