Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2007, 549AMvB

Besluit van 14 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet politiegegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 11 december 2007, directie Wetgeving, nr. 5520523/07/6;

Gelet op artikel 51 van de Wet politiegegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet politiegegevens treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de eenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin