Besluit van 26 november 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 41a tot en met 41d van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 november 2007, Directie Wetgeving, nr 5514750/07/6;

Gelet op artikel 43 van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen 41a tot en met 41d van de Wet beëdigde tolken en vertalers treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst

's-Gravenhage, 26 november 2007

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de vierde december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven