Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2007, 467AMvB

Besluit van 15 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 22 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2007, kenmerk PG/ZP 2.810.679;

Gelet op artikel II van het besluit van 22 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het besluit van 22 januari 2007, houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de negenentwintigste november 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin