Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2007, 43AMvB

Besluit van 23 januari 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Veegwet EZ 2005

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 januari 2007, nr. WJZ 7005129;

Gelet op artikel XXVI van de Veegwet EZ 2005;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Artikel I, de onderdelen I en N en Artikel XXIV, onderdeel c, van de Veegwet EZ 2005 treden in werking op de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 januari 2007

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zesde februari 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin