Besluit van 1 november 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het kindgebonden budget

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 30 oktober 2007, nr. DB02809071;

Gelet op artikel 11 van de Wet op het kindgebonden budget;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet op het kindgebonden budget treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Jeugd en Gezin is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 2007

Beatrix

De Minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Uitgegeven de tweede november 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven