Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2007, 345AMvB

Besluit van 19 september 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en IV van de Wet van 11 mei 2007, Stb. 220, houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het vervallen van de aansluitplicht, en houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2007, nr. TRCJZ/2007/2937, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de Wet van 11 mei 2007, Stb. 220, houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het vervallen van de aansluitplicht;

Gelet op artikel 23 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De artikelen I, II en IV van de Wet van 11 mei 2007, Stb. 220, houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het vervallen van de aansluitplicht, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 2

Het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 september 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de zevenentwintigste september 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin