Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2007, 33AMvB

Besluit van 24 januari 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk 2 en de artikelen 22 en 44 van de Metrologiewet, van het Meeteenhedenbesluit 2006 en van de artikelen 3, onderdelen a en d, 5, onderdelen a, b en e, 10, 13 en 18 van het Meetinstrumentenbesluit II

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22 januari 2007, nr. WJZ 7006302;

Gelet op artikel 52 van de Metrologiewet, artikel 21 van het Meeteenhedenbesluit 2006 en artikel 29 van het Meetinstrumentenbesluit II;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Hoofdstuk 2 en de artikelen 22 en 44 van de Metrologiewet, het Meeteenhedenbesluit 2006 en de artikelen 3, onderdelen a en d, 5, onderdelen a, b en e, 10, 13 en 18 van het Meetinstrumentenbesluit II treden in werking met ingang van 1 februari 2007.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 januari 2007

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de dertigste januari 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin