Besluit van 24 januari 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk 2 en de artikelen 22 en 44 van de Metrologiewet, van het Meeteenhedenbesluit 2006 en van de artikelen 3, onderdelen a en d, 5, onderdelen a, b en e, 10, 13 en 18 van het Meetinstrumentenbesluit II

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22 januari 2007, nr. WJZ 7006302;

Gelet op artikel 52 van de Metrologiewet, artikel 21 van het Meeteenhedenbesluit 2006 en artikel 29 van het Meetinstrumentenbesluit II;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Hoofdstuk 2 en de artikelen 22 en 44 van de Metrologiewet, het Meeteenhedenbesluit 2006 en de artikelen 3, onderdelen a en d, 5, onderdelen a, b en e, 10, 13 en 18 van het Meetinstrumentenbesluit II treden in werking met ingang van 1 februari 2007.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 januari 2007

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de dertigste januari 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven