Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2007, 218AMvB

Besluit van 11 juni 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers (Stb. 2007, 31), en van het besluit van 24 mei 2007 tot wijziging van het Mediabesluit en enkele andere besluiten in verband met de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers (Stb. 2007, 193)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 juni 2007, nr. WJZ/2007/17793 (6227);

Gelet op artikel II van de wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers (Stb. 2007, 31), en artikel IV van het besluit van 24 mei 2007 tot wijziging van het Mediabesluit en enkele andere besluiten in verband met de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers (Stb. 2007, 193);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 juli 2007 treden in werking:

a. artikel I, onderdelen A, E, en K tot en met U van de wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers (Stb. 2007, 31);

b. het besluit van 24 mei 2007 tot wijziging van het Mediabesluit en enkele andere besluiten in verband met de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers (Stb. 2007, 193).

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin