Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2007, 21AMvB

Besluit van 28 december 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 7 april 2006 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2004/108/EG (Stb. 2007, 18), het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 en het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 20 december 2006, nr. WJZ 6107447;

Gelet op artikel V van de wet van 7 april 2006 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2004/108/EG (Stb. 2007, 18), artikel 26 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 en artikel 29 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 7 april 2006 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2004/108/EG (Stb. 2007, 18), het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 en het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 treden in werking met ingang van 20 juli 2007.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 december 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de achttiende januari 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin