Besluit van 21 mei 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 april 2007 tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 163) en de Uitvoeringswet grondkamers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 mei 2007, Directie Wetgeving, nr. 5484034/07/6, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel IV van de Wet van 26 april 2007 tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 163) en op artikel 59 van de Uitvoeringswet grondkamers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 september 2007 treden de volgende wetten in werking:

1. de Wet van 26 april 2007 tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek

2. de Uitvoeringswet grondkamers.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 mei 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de dertigste mei 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven