Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2007, 156AMvB

Besluit van 24 april 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 103)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 april 2007, nr. DJZ2007036814;

Gelet op artikel IV van de wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 103);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 103) treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 april 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin