Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2006, 657AMvB

Besluit van 6 december 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (Stb. 367)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 30 november 2006, nr. WJZ 6086566;

Gelet op artikel III van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (Stb. 367);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (Stb. 367) treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de negentiende december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin