Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2006, 592AMvB

Besluit van 20 november 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 november 2006, nr. WJZ 6094637;

Gelet op artikel 10.5 van de Wet handhaving consumentenbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet handhaving consumentenbescherming treedt in werking met ingang van 29 december 2006.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 november 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

C. E. G. van Gennip

Uitgegeven de vijfde december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin