Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2006, 571AMvB

Besluit van 31 oktober 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht financiële verslaggeving en van het Besluit toezicht financiële verslaggeving

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 oktober 2006, FM 2006-02501 M;

Gelet op artikel 31 van de Wet toezicht financiële verslaggeving en artikel 10 van het Besluit toezicht financiële verslaggeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet toezicht financiële verslaggeving en het Besluit toezicht financiële verslaggeving treden in werking met ingang van 31 december 2006.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin