Besluit van 3 januari 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 november 2005 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de klachtenregeling (Stb. 617)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 december 2005, kenmerk CZ/GGZ-2643227, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel IX van de wet van 17 november 2005 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de klachtenregeling (Stb. 617);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 maart 2006 treedt in werking de wet van 17 november 2005 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de klachtenregeling (Stb. 617).

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 januari 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zevende februari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven