Besluit van 24 januari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, het Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen en het Besluit verhandeling teeltmateriaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 16 januari 2006, TRCJZ/2006/ 68, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 96, tweede lid, van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 25 van het Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen en artikel 9 van het Besluit verhandeling teeltmateriaal;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, het Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen en het Besluit verhandeling teeltmateriaal treden in werking met ingang van 1 februari 2006.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 januari 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de eenendertigste januari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven