Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2006, 404AMvB

Besluit van 31 augustus 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties, met uitzondering van enige artikelen, en van het Besluit toezicht accountantsorganisaties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 24 augustus 2006, nr. FM 2006-01960 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;

Gelet op artikel 87 van de Wet toezicht accountantsorganisaties en artikel 46 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 oktober 2006 treden in werking:

a. de Wet toezicht accountantsorganisaties, met uitzondering van artikel 75, onderdeel K, en artikel 76, onderdeel H; en

b. het Besluit toezicht accountantsorganisaties, met uitzondering van artikel 26.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de veertiende september 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner