Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2006, 323AMvB

Besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 3 juli 2006, Directie Wetgeving, nr. 5428784/06/6;

Gelet op artikel III;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit van 19 mei 2006, Staatsblad 250, treedt voor het land Nederland in werking met ingang van 1 oktober 2006, met dien verstande dat het in artikel D bedoelde nieuwe artikel 60a van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap voor toepassing door het hoofd van de diplomatieke of consulaire post in werking treedt met ingang van 1 januari 2007.

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2006

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de dertiende juli 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner