Besluit van 4 juli 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II) (Stb. 300)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 juni 2006, Directie Wetgeving, nr. 5426067/06/6;

Gelet op artikel V van de Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II) (Stb. 300);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

  • 1. De Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II) (Stb. 300), treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel L, voor zover het betreft het tweede lid van artikel 273d van het Wetboek van Strafrecht, in werking met ingang van 1 september 2006.

  • 2. Artikel I, onderdeel L, van de in het eerste lid bedoelde wet treedt, voor zover het betreft het tweede lid van artikel 273d van het Wetboek van Strafrecht, in werking met ingang van 1 september 2007.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 2006

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertiende juli 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven