Besluit van 9 januari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb. 2006, 11)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 januari 2006, directie Wetgeving, nr. 5393988/06/6;

Gelet op artikel XIV van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb. 2006, 11);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 22 december 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb. 2006, 11) treedt in werking met ingang van 1 februari 2006.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 januari 2006

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negentiende januari 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven