Besluit van 21 maart 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 maart 2006 tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen (Stb. 152)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2006, kenmerk MC/MO-2667954;

Gelet op artikel II van de Wet van 9 maart 2006 tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen (Stb. 152);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 9 maart 2006 tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen (Stb. 152) treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 maart 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven