Besluit van 15 februari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1.11, onderdelen A en B, van het Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2006, kenmerk Z/F-2657911;

Gelet op artikel 9.2, tweede lid, onderdeel b, van het Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De onderdelen A en B van artikel 1.11 van het Aanpassingsbesuit Zorgverzekeringswet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 februari 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zevende maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven