Besluit van 8 februari 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit beroepsvereisten advocatuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 februari 2005, directie Wetgeving, nr. 5333303/05/6;

Gelet op artikel 2 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Besluit beroepsvereisten advocatuur treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 februari 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven