Besluit van 22 december 2005 tot inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 december 2005, nr. 5393109/05/6, directie Wetgeving;

Gelet op artikel XI van de Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek treedt met ingang van 1 januari 2006 in werking.

Artikel 2

De Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek treedt met ingang van 1 januari 2006 in werking.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven