Besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 december 2005, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, FM 2005-0343M;

Gelet op artikel 118 van de Wet financiële dienstverlening en artikel 83 van het Besluit financiële dienstverlening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet financiële dienstverlening en het Besluit financiële dienstverlening treden in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van:

a. de artikelen 23, 24, 28, eerste en derde lid, 29, 33, eerste en tweede lid, 34, eerste en tweede lid, 37, eerste lid, 44, 45 en 46 van de Wet financiële dienstverlening en de artikelen 6, 10, 11, 12, 23, 24, 30, 35, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 69 van het Besluit financiële dienstverlening, welke in werking treden met ingang van 1 mei 2006; en

b. artikel 32 van de Wet financiële dienstverlening en de artikelen 14 en 77 van het Besluit financiële dienstverlening, welke in werking treden met ingang van 1 juli 2006.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2005

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de negenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven