Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2005, 657AMvB

Besluit van 8 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 2 december 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/05/97894;

Gelet op artikel 10 van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de twintigste december 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner