Besluit van 29 september 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht (Stb. 2005, 455)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 september 2005, directie Wetgeving, nr. 5375322/05/6;

Gelet op artikel XIV van de wet tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht treedt in werking met ingang van 15 oktober 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 september 2005

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertiende oktober 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven