Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2005, 459AMvB

Besluit van 15 september 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 september 2005, 2005-0000158736, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 10 van de wet van 15 september 2005 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 15 september 2005 tot gemeentelijke herindeling in een deel van de Utrechtse Heuvelrug treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 september 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de twintigste september 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner