Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2005, 403AMvB

Besluit van 23 juli 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en richtlijn nr. 2001/108/EG van 21 januari 2002 (Stb. 401) alsmede houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 juli 2005, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en effectenverkeer, nr. FM 2005-01747 M;

Gelet op artikel IX van de wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en richtlijn nr. 2001/108/EG van 21 januari 2002 (Stb. 401) en artikel 88 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 16 juli 2005 tot wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en richtlijn nr. 2001/108/EG van 21 januari 2002 (Stb. 401) en het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 treden in werking met ingang van 1 september 2005, met uitzondering van artikel 85 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005, dat in werking treedt met ingang van 30 september 2005.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2005

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de vierde augustus 2005

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk