Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2005, 395AMvB

Besluit van 23 juli 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s alsmede van het Besluit van 1 juni 2005, houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderdelen voorbereidend beroepsonderwijs door een andere school voor voorbereidend beroepsonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 14 juli 2005, nr. WJZ/2005/31547 (6177), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel II van de Wet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s en artikel II van het Besluit van 1 juni 2005, houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderdelen voorbereidend beroepsonderwijs door een andere school voor voorbereidend beroepsonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 20 januari 2005, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 2

Het Besluit van 1 juni 2005, houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s en het laten verzorgen van onderdelen voorbereidend beroepsonderwijs door een andere school voor voorbereidend beroepsonderwijs treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap a.i.,

M. C. F. Verdonk

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a.i.,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2005

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk