Besluit van 29 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 3 mei 2005 (Stb. 269), houdende regels ter uitvoering van de Wet op de vaste boekenprijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 23 juni 2005, nr. MLB/JZ/2005/27.153;

Gelet op artikel 16 van het besluit van 3 mei 2005 (Stb. 269), houdende regels ter uitvoering van de Wet op de vaste boekenprijs (Besluit vaste boekenprijs);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Het besluit van 3 mei 2005 (Stb. 269), houdende regels ter uitvoering van de Wet op de vaste boekenprijs (Besluit vaste boekenprijs) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. C. van der Laan

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven