Besluit van 29 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 16 juni 2005 tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 juni 2005, BJZ 2005-0571 M;

Gelet op artikel 23 van de wet van 16 juni 2005 tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 16 juni 2005 tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen treedt in werking met ingang van 31 juli 2005.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 juni 2005

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de twaalfde juli 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven