Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2005, 336AMvB

Besluit van 21 juni 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 juni 2005, 2005-0000107005, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 8 van de wet van 12 mei 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 12 mei 2005 tot samenvoeging van de gemeenten Venhuizen en Drechterland treedt in werking met ingang van 1 september 2005.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 2005

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de vijfde juli 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner