Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2005, 327AMvB

Besluit van 23 juni 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172) (Reparatiewet NMa-ZBO) (Stb. 326)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22 juni 2005, nr. WJZ 5038365;

Gelet op artikel V van de wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172) (Reparatiewet NMa-ZBO) (Stb. 326);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172) (Reparatiewet NMa-ZBO) (Stb. 326) treedt in werking met ingang van 1 juli 2005 of, indien dit later is, op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, in welk geval de wet terugwerkt tot 1 juli 2005.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 23 juni 2005

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de dertigste juni 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner