Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2005, 118AMvB

Besluit van 23 februari 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 december 2004 tot modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken (Stb. 686)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 februari 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-296, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXI van de wet van 2 december 2004 tot modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken (Stb. 686);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 2 december 2004 tot modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken (Stb. 686) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vijftiende maart 2005

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner