Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2005, 10AMvB

Besluit van 30 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 december 2004, directie Wetgeving, nr. 5324957/04/6;

Gelet op artikel VII van de Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de effectiviteit van surséance van betaling en faillissement treedt, met uitzondering van de door deze wet aan de Faillissementswet toegevoegde artikelen 19, vierde lid, 19a, 222a, vierde lid, en 222b, in werking met ingang van 15 januari 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 december 2004

Beatrix

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de elfde januari 2005

De Minister van Justitie a.i.,

M. C. F. Verdonk