Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2004, 721AMvB

Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 december 2004, SV/F&W/04/88838;

Gelet op artikel X van de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner