Besluit van 13 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2004, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/ASAM/04/84073;

Gelet op artikel V van de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met bijbehorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de negenentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven