Besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (Stb. 2003, nr. 500)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 december 2003, directie Wetgeving, nr. 5259537/03/6;

Gelet op artikel IV van de Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (Stb. 2003, nr. 500);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 4 december 2003 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten) (Stb. 2003, nr. 500) treedt in werking met ingang van 1 februari 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtste januari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven