Besluit van 16 december 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 december 2004, Directie Wetgeving, nr. 5325037/04/6;

Gelet op artikel XXIV, eerste lid, van de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven