Besluit van 16 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen en een onderdeel van een artikel van de wet van 9 december 2004 tot uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel (Stb. 645)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2004, directie Wetgeving, nr. 5325068/04/6;

Gelet op artikel VI van de wet van 9 december 2004 tot uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel (Stb. 645);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 9 december 2004 tot uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, met uitzondering van artikel III, eerste, derde en vierde gedachtestreepje, treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven