Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 636AMvB

Besluit van 6 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet houdende regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) (Stb. 2003, 203)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 30 november 2004, Directie Wetgeving, nr. 5321775/04/6;

Gelet op artikel 15 van de Wet documentatie vennootschappen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet houdende regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 december 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de veertiende december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner