Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 621AMvB

Besluit van 30 november 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap) Stb. 334

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 november 2004, Directie Wetgeving, nr. 5319824/04/6;

Gelet op artikel 30 van de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap, Stb. 2004, 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap), Stb. 334, treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevende december 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner