Besluit van 9 november 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, van 3 november 2004, directie Wetgeving, nr. 5314518/04/6;

Gelet op artikel XXIV van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet op de uitgebreide identificatieplicht treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 november 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achttiende november 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven